Aanspreekpersoon Integriteit (API)

Kim Lambrechts

Aanspreekpersoon Integriteit (API)
Kim is reeds 5 jaar een actieve dansmama binnen de club. Sinds dit werkjaar neemt zij de verantwoordelijkheid van API op zich.
 
De Aanspreekpersoon Integriteit (API) is binnen de organisatie het eerste aanspreekpunt voor wie een vraag, opmerking, klacht of andere boodschap heeft in verband met (seksueel) grensoverschrijdend gedrag en lichamelijke en (seksuele) integriteit. De API luistert naar de vraag of het verhaal en verwijst de melder door wanneer nodig of verleent advies bij de mogelijke vervolgstappen, zonder zich inhoudelijk in de zaak te verdiepen of aan waarheidsvinding te doen. Verder kan de API ook preventieactiviteiten uitvoeren binnen de organisatie en adviezen formuleren met betrekking tot dit thema.
 
Je kan Kim steeds bereiken op het nummer 0486 42 38 07 of via API.dansschoolDIOP@hotmail.com.
 

Postadres (geen danszaal)

Dansschool D.I.O.P.
Nijsstraat 24
9160 Lokeren

Telefoon

Dansschool D.I.O.P. vzw - Nijsstraat 24, 9160 Lokeren
RPR 0660.628.002 - REA Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde