Ouderraad

De dansschool blijft groeien!

En zo een groeiende dansgemeenschap heeft nood aan een oudergroep die het met raad en daad bijstaat en zo werd in het dansjaar 2023 – 2024 de ouderraad opgericht.
 
 

Samenstelling en taken

Onze ouderraad is samengesteld uit een groep enthousiaste ouders die het bestuur van de dansschool adviseren met het oog op het afstemmen van de werking van de dansschool op de behoeftes van de dansers en hun ouders. We willen de schakel zijn tussen ouders en bestuur en leveren een positieve bijdrage aan de werking.

Maandelijks komen wij als ouderraad samen met vertegenwoordigers van bestuur en docenten om aspecten van het algemene beleid te bespreken.

Geheel vrijblijvend en op maat van ieders mogelijkheden, interesses en persoonlijke agenda.

 

Informatie

Wij worden vanuit de dansschool geïnformeerd over de bestaande en nieuwe initiatieven of komende activiteiten. Vanuit onze zijde leggen we problemen of suggesties, door ouders rechtstreeks gecommuniceerd, op tafel met het oog op latere voorlegging aan het bestuur.

Advies

Als ouderraad adviseren we het bestuur met betrekking tot aspecten van algemene werking of bijkomende initiatieven en activiteiten.

Werkgroepen

Binnen de ouderraad is er de mogelijkheid deel te nemen aan werkgroepen omtrent aspecten van de werking die verdere uitdieping nodig hebben. De ideeën hebben steeds tot doel de algemene werking te verbeteren of uit te breiden. Meer informatie over de huidige werkgroepen vindt u hier.

Ondersteuning

De dansschool heeft een uitgebreide activiteitenkalender en als ouderraad bieden wij dan ook onze helpende handen aan. Op die manier leren we elkaar ook beter kennen in een informele sfeer en betekenen we een meerwaarde voor de dansschool.

Contact

Heb je als dansouder een algemene vraag, een voorstel of een bekommernis? 

Contacteer ons dan via e-mail: ouderraad.dansschoolDIOP@hotmail.com

Specifieke vragen inzake uw danser vragen we te richten aan de docent of via e-mail naar: dansschooldiop@hotmail.com

We bewaren de info die je doorstuurt tijdelijk en met respect voor je privacy.

Werkgroepen

In het dansjaar 23-24 wordt gefocust op twee thema’s waarrond een werkgroep werd opgebouwd:  Marketing & Marktonderzoek en Gelijke Danskansen.
 
 

Marketing & Marktonderzoek

Wat maakt ons als dansschool uniek?  Wat bieden andere dansscholen in de regio aan?  Hoe kunnen we D.I.O.P. nog meer in de kijker plaatsen in de gemeenten met een lager ledenaantal?  Kunnen enquêtes onder de leden ons helpen onze werking nog te verbeteren? Wat zijn onze sterktes, zwaktes en opportuniteiten?

Het merendeel van de ouderraad gaat aan de slag om via marktonderzoek een antwoord te bieden op deze vragen.

Gelijke Danskansen

Dansschool D.I.O.P. staat voor diversiteit en wil iedereen die wil dansen een plaats bieden. 
De werkgroep Gelijke Danskansen wil ook de groepen die om financiële of andere redenen de weg naar de dansvloer nog niet gevonden hebben, uitnodigen en de nodige middelen aanreiken.  Dit via eigen initiatieven of door het aanspreken van organisaties die zich specifiek richten op deze groepen.

 

 

Wij houden u alvast op de hoogte op deze pagina alsook in onze Nieuwsbrieven van de voortgang.

Heeft u suggesties of ideeën rond deze thema’s? 

Wij lezen deze graag via e-mail op: ouderraad.dansschoolDIOP@hotmail.com

Postadres (geen danszaal)

Dansschool D.I.O.P.
Nijsstraat 24
9160 Lokeren

Telefoon

Dansschool D.I.O.P. vzw - Nijsstraat 24, 9160 Lokeren
RPR 0660.628.002 - REA Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde