Corona update 31/1

2021/01/31

Vanaf 1 februari gelden er nieuwe protocollen voor de sportsector. Voor een grote dansschool als de onze - met ondertussen meer dan 650 leden - was het een grote puzzel hoe we deze aanpassingen zo goed mogelijk konden toepassen om zo veel mogelijk dansers live aan het dansen te houden.

Terug
We hebben dan ook beslist om extra budget te gaan spenderen om onze locaties te voorzien van internet en om ons Zoom abonnement uit te breiden zodat live en online lessen kunnen gecombineerd worden. Dit om tegemoet te komen aan de vraag van de overheid om voor -13 jarigen in bubbels van maximum 10 dansers te werken. Maar vooral om tegemoet te komen aan onze danser en ouders van waar zowel de vraag komt om live les te geven als om het online aan te bieden. We willen er nog even de nadruk op leggen dat dit veel flexibiliteit vraagt van zowel onze docenten als van ons bestuur.

We sommen even op waar je rekening mee moet houden:
 
1. Ben je 13 jaar of ouder? Dan is er voor jou niets veranderd, je blijft de danslessen online meevolgen.

2. Beperk het aantal live groepsgerichte hobby’s tot één hobby/bubbel per kind of jongere per week.
Concreet wil dit ook zeggen dat er maar 1 dansles per week live gevolgd kan worden. Als uw kind meerdere uren danst in onze dansschool, zal u 1 live les moeten kiezen en de andere uren online meevolgen.

3. Wij beperken het aantal deelnemers (excl. begeleiding) tot maximaal 10 per bubbel/activiteit voor -13 jarigen.
 • Kleutergroepen
  Kleutergroepen kunnen iedere week live les blijven volgen, op voorwaarde dat deze groep uw kind's enige hobby/bubbel is van die week. Groepen die standaard uit meer dan 10 leerlingen bestaan, hebben wij in 2 gesplitst: Groep 1 en Groep 2. Deze twee groepen zullen tegelijk live les kunnen volgen, maar in een ander deel van de zaal. Om aankomst en vertrek van deze 2 groepen veilig te laten verlopen, vragen we aan Groep 1 om 10 minuten eerder aan te komen en op het einduur te vertrekken. We vragen aan Groep 2 om op het beginuur toe te komen en 10 minuten later te vertrekken. De opsplitsing van de groepen kan je in dit overzicht nakijken. Indien uw kind al actief is in een andere hobby/bubbel die week kan de dansles online worden mee gevolgd.
 • 1- en 2-groepen (en Ballet 3A + Zele 3A)
  Groepen die standaard uit 10 of minder leerlingen bestaan, kunnen iedere week live les blijven volgen. Op voorwaarde dat deze groep uw kind's enige hobby/bubbel is van die week. Groepen die standaard uit meer dan 10 leerlingen bestaan, hebben wij in 2 gesplitst: Bubbel Paars en Bubbel Groen. Deze groepen zullen week om week de les live volgen en de andere week online. Je kan deze regeling terugvinden op onze uurrooster. De opsplitsing van de kleurenbubbels kan je in dit overzicht nakijken. Opgelet! Je zit niet automatisch voor elke groep in dezelfde kleurenbubbel. Kijk dit dus goed na.
 • Kan je er even niet meer aan uit? Bekijk dan ons diagram hier.

4. Geen gezamenlijk omkleden. Als omkleden noodzakelijk is, gebeurt dit thuis.
Het clubuniform is nog steeds verplicht in al onze lessen. Ook voor de jongste kids is omkleden niet mogelijk op onze locatie.

5. Ouders dragen bij het afzetten en ophalen een mondmasker en respecteren een veilige afstand.
Hou hier te allen tijde rekening mee. De gemeentes en stadsbesturen kunnen controles uitvoeren bij sportclubs of de maatregelen goed worden opgevolgd.

We informeren ons iedere dag verder bij de bevoegde autoriteiten en wachten toestemming af voor onze verschillende lessen vooraleer we ook voor de oudere groepen terug live lessen kunnen organiseren.
 
Deze maatregelen zijn momenteel van kracht:
 • Wie terug live lessen zal krijgen, moet zich houden aan de corona afspraken in dit document.
 • De links voor de online lessen 2021 zal je niet meer per mail toegestuurd krijgen maar kan je terug vinden op onze website.
 • Er is een nieuw voorlopig lessenrooster 
  (die je altijd kan terugvinden op onze website).
Het bestuur van Dansschool D.I.O.P. volgt dagelijks eventuele veranderingen in de protocollen op en zal tijdig communiceren als de huidige maatregelen wijzigen. Mochten er aanpassingen zijn, zullen deze meteen worden gecommuniceerd.
 
Samen maken we er dansant 2021 van!

Heb je nog vragen?

Postadres (geen danszaal)

Dansschool D.I.O.P.
Nijsstraat 24
9160 Lokeren

Telefoon

Dansschool D.I.O.P. vzw - Nijsstraat 24, 9160 Lokeren
RPR 0660.628.002 - REA Oost-Vlaanderen afdeling Dendermonde