Groepen

Kleuters

Kleuters: °2013-2015:
Bij onze allerkleinste dansers wordt dans en spel gecombineerd. De eerste danspasjes worden spelenderwijs aangeleerd. We werken themagericht, want zo blijven de lessen uitdagend en vernieuwend.

Uurrooster

Kids

Groepen 1: ° 2011 – 2012
De basis van verschillende dansstijlen wordt in deze groepen gelegd. Vanaf nu gaan we ons ook focussen op techniek. Verschillende stijlen (o.a. Jazz, Hip-Hop, musical,… ) zullen de revue passeren. Dansers kunnen op deze manier gaan aanvoelen welke stijl het meest bij hen aansluit.
De groepen 1 hebben een A en een B groep.
Bij de groep A ontvangen we de beginners, hier wordt op een rustig tempo lesgegeven.
De groep B is bedoeld voor (half)-gevorderden. In deze groep ligt het tempo al een stuk hoger.

Groepen 2:° 2008 – 2010 (°2007 voor de groep 2C)
We werken nog wat verder op de techniek van verschillende dansstijlen. De choreografieën worden iets moeilijker en het tempo ligt hoger dan in de 1- groepen.
De 2 groepen worden onderverdeeld in een A, B en C groep.
Bij de groep A wordt de basis rustig herhaald.
Bij groep B moet de basistechniek reeds gekend zijn, maar deze wordt wel eens grondig herhaald.
Groep C moet de basistechniek volledig onder de knie hebben, deze wordt immers niet meer herhaald. Er wordt lesgegeven op een snel tempo.

Groepen 3: °2004 – 2007
Vanaf de groepen 3 gaan we ons specificeren in 1 bepaalde stijl. Hip-hop/Street of Jazz/Modern. De techniek van bovenstaande stijlen wordt grondig onder de loep genomen.
De Hip-Hop groepen worden onderverdeeld in 3 niveau’s (A, B, en C).
Bij de Jazzgroepen wordt er onderverdeeld in 2 niveau’s (A en B).
Bij de groepen A wordt de techniek op een rustig tempo uitgelegd
Bij de groepen B moet er reeds al wat basis gekend zijn, de techniek wordt verder uitgediept. De choreografieën worden op een sneller tempo aangeleerd.
Bij de groep C moet de techniek reeds gekend zijn. Het tempo in deze groep ligt hoog.

Uurrooster

Jeugd

Groepen 4: °2003 of vroeger
We verdiepen ons in 1 bepaalde stijl: hip-hop/street of jazz/modern. De techniek van bovenstaande stijlen wordt grondig onder de loep genomen.
De hip-hop groepen worden onderverdeeld in 2 niveau’s (A en C).
Bij de jazzgroepen wordt er onderverdeeld in 3 niveau’s (A, B en C).
Bij de groepen A wordt de techniek op een rustig tempo uitgelegd
Bij de groepen B moet er reeds al wat basis gekend zijn, de techniek wordt verder uitgediept. De choreografieën worden op een sneller tempo aangeleerd.
Bij de groep C moet de techniek reeds gekend zijn. Het tempo in deze groep ligt hoog.

Uurrooster

Volwassenen

Volwassenen:
Uitdaging, maar ook fun staan centraal. Tijdens het dansjaar wordt er geproefd van verschillende stijlen.
De volwassenen worden onderverdeeld in 2 niveau’s.
Bij de volwassenen 1 wordt de tijd genomen om alles grondig uit te leggen. Er is geen danservaring vereist.
Bij de volwassenen 2 ligt het tempo een stuk hoger, enige danservaring is een must.

Uurrooster

Uurrooster Lokeren

Uurrooster Lochristi